Stěhování těžkých břemen Praha

Stěhování těžkých břemen, je náročné a vyžaduje vždy velmi důkladnou přípravu, a proto zanechte všechny starosti na nás, ať už se jedná o 300kilogramový klavír, nebo 10ti tunový soustruhový stroj. Z pravidla platí při stěhování těžkých břemen, že čím je předmět těžší, tím bude manipulace s ním náročnější a proto také příprava na takové stěhování bude náročnější.

Při stěhování těžkých břemen je potřeba nejprve prohlídky našim technikem. Náš technik prohlédne objekt ve kterém bude stěhování těžkých břemen probíhat a důkladně se seznámí se samotným stěhovaným inventářem. Poté rozvrhne celkový průběh a čas stěhování, zvolí stěhovací postup se kterým Vás seznámí a zajistí nejvhodnější vozidlo pro stěhování např. Skříňové, plachtové, podval, jeřáb atd..

Objednání stěhování těžkých břemen Praha

Náš technik sepíše veškeré stěhované předměty do objednávkového formuláře, ve kterém je sepsán přesný počet a stav stěhovaných věcí. Tento technik je potom přítomen během celého stěhování, dohlíží na celkový průběh stěhování těžkých břemen a řídí celý stěhovací tým. Během stěhování těžkých břemen se můžete kdykoliv obrátit s otázkou na tohoto technika.

Využíváme standardního pojištění do 1mil.Kč – lze navýšit dle potřeb zákazníka pro stěhované předměty a prostory, ve kterých se stěhuje. Stěhujeme nonstop včetně svátků a víkendů, bez příplatků. K cenám nepřipočítáváme žádné skryté poplatky. Cena uvedená v ceníku je konečná.

Stěhování těžkých břemen Praha – klavír, pianino, křídlo

Při stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídel je dobré využít předchozí návštěvy našeho technika, který rozvrhne časový plán a způsob naložení, vyložení a přepravy a zejména se důkladně seznámí s prostory, ve kterých stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídla probíhá a seznámí se zejména se stěhovaným hudebním nástrojem co do rozměrů taka aby byl schopen zajistit potřebný obalový materiál, nebo dřevěný futrál pro případ kontejnerové, námořní, letecké přepravy a nebo pokud to vyžadují okolnosti. Tento stěhovací materiál se vyrábí přesně na míru danému hudebnímu nástroji ať se jedná o pianino, klavír, nebo křídlo.

Náš technik sepíše veškeré stěhované předměty do obědnávkového formuláře, ve kterém je sepsán přesný počet a stav stěhovaných věcí. Tento technik je potom přítomen během celého stěhování, dohlíží na celkový průběh stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídla a řídí celý stěhovací tým. Během stěhování se na něj můžete kdykoliv obrátit s otázkou.

Při stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídel používáme zvláštních obalových materiálů tak, aby nedošlo ani k nejmenšímu poškození. U stěhovaného hudebního nástroje nejprve aretujeme klaviaturu, po té demontujeme nohy, pedály, táhla a je li to nutné také víka či části stěn. Vše důkladně zabalíme do obalových materiálů, připevníme na tzv. Saně a pomocí popruhů hudební nástroj naložíme, ve vozidle důkladně připevníme ke stěně vozidla a převezeme na místo vykládky. Po té hudební nástroj pomocí popruhů přestěhujeme na nové místo, vybalíme z obalů, smontujeme nohy, pedály, táhla a vše co bylo demontováno na závěr uvolníme klaviaturu a klavír, pianino, nebo křídlo umístíme na své místo. V případě zájmu zákazníka zajistíme také naladění hudebního nástroje.

Před započetím stěhování je sepsán zakázkový list, ve kterém je sepsán přesný počet a stav přepravovaných předmětů a po ukončení stěhování je tento počet a stav stěhovaných předmětů opět uveden ve stejném zakázkovému listu. Ceny stěhování těžkých břemen, jako je stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování koncertních křídel se dozvíte v našem ceníku.

Stěhování těžkých břemen Praha – trezory

Při stěhování trezorů je dobré předchozí návštěvy našeho technika, který rozvrhne časový plán a způsob naložení, vyložení a přepravy a důkladně se seznámí s prostory ve, ve kterých stěhování trezorů probíhá a seznámí se zejména se stěhovaným trezorem co do rozměrů a váhy tak aby byl schopen zajistit potřebný obalový materiál, nebo dřevěný futrál pro případ kontejnerové, námořní, letecké přepravy a nebo pokud to vyžadují okolnosti, který se vyrábí přesně na míru danému trezoru.Náš technik sepíše veškeré stěhované předměty do objednávkového formuláře, ve kterém je sepsán přesný počet a stav stěhovaných věcí. Tento technik je potom přítomen během celého stěhování, dohlíží na celkový průběh stěhování trezorů a řídí celý stěhovací tým. Během stěhování trezorů se můžete kdykoliv obrátit s otázkou na tohoto technika.

Stěhování trezorů začíná demontáží a zabelením trezoru do zvláštních, velmi kvalitních obalových materiálů, jako jsou tvrzené kartony, deky, bublinkové fólie, nebo dřevěného futrálu na míru.

Stěhovaný trezor je poté pomocí stěhovacích popruhů naložen do přepravního prostředku a v něm je upevněn ke stěně vozidla pomocí upevňovacích kurt. Po příjezdu na vykládku je trezor nastěhován na nové místo, kde je následně vybalem a smontován do jeho původní podoby.

Po ukončení stěhování trezorů je vše zkontrolováno a stav a počet stěhovaných předmětů je zapsán do zakázkového listu.

Využíváme standardního pojištění do 1mil.Kč – lze navýšit dle potřeb zákazníka pro stěhované předměty a prostory, ve kterých se stěhuje.

Stěhujeme nonstop včetně svátků a víkendů bez příplatků. K cenám nepřipočítáme již nic, než jak je tomu v našem ceníku stěhování, nebo jak je předem dohodnuto se zákazníkem.

Stěhování těžkých břemen – stroje

Stěhování strojů, patří mezi nejnáročnější stěhovací procesy a to z důvodu váhy stěhovaného stroje, rozměrů stěhovaného stroje, způsobu připevnění stěhovaného stroje ať už k zemi, stěně, anebo je li stroj upevněn ve vzduchu. A z toho to důvodu je vždy nutná návštěva našeho technika v místě stěhování strojů a to v místě nakládky a také v místě vykládky.

Náš technik sepíše veškeré stěhované předměty do objednávkového formuláře, ve kterém je sepsán přesný počet a stav stěhovaných věcí. Tento technik je potom přítomen během celého stěhování, dohlíží na celkový průběh stěhování strojů a řídí celý stěhovací tým. Během stěhování strojů se můžete kdykoliv obrátit s otázkou na tohoto technika.

Během stěhování strojů je někdy zapotřebí např. Bourání zdí, výstavba lešení a upevňovacích klecí, montáž zátěžových konstrukcí pro stroje zavěšené ve vzduchu, jako jsou např klimatizace atd... a nebo také upravení příjezdové cesty k objektu ve kterém se stěhuje, tak aby se na místo dostala veškerá technika jako je vysokozdvih, jeřáb, nákladní auto, podval, kamion atd... Z tohoto důvodu počítejte s delším časovým plánem obzvláště při bouracích a následně zednických pracích.

Veškeré úkony počínaje stěhováním, přes bourání po jeřáb atd.. zajišťujeme mi, a proto nemusíte platit několik různých firem a tak se stěhováním strojů nemusíte mít žádné starosti a vše nechte jen na nás. Ceny za stěhování strojů jsou individuální dle obtížnosti stěhovacího cyklu...

o nás služby ceník kontakt galerie reference hodnocení přihlásit Stěhování Mamut 602 321 004